Ciljevi i djelatnost Udruženja

Rad na poticanju i provođenju znanstvenih istraživanja vezanih uz debljinu, sa donošenjem jasnih smjernica u globalnoj strategiji u liječenju patološke gojaznosti.

Djelovanje kroz javno zdravstvenu djelatnost, u svrhu utjecaja na cjelokupnu javnost, medije, stručne, političke i ekonomske krugove s ciljem zaustavljanja epidemije debljine.

Rad na trajnom, stručnom i znanstvenom usavršavanju zdravstvenih djelatnika koji se bave liječenjem debljine kroz edukacijske programe, stručne i znanstvene sastanke, kongrese, seminare, predavanja i tečajeve, u skladu sa Zakonom.

Saradnja sa ostalim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim stručnim i znanstvenim organizacijama i institucijama posvećenim rješavanju problema debljine, u skladu sa Zakonom.

Izdavanje publikacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.

 

Upravni odbor društva

Fuad Pašić-predsjednik UO Udruženja
Milenko Bevanda-potpredsjednik UO Udruženja
Milan Todorović- potpredsjednik UO Udruženja
Nermin Salkić- član UO Udruženja
Emir El Chekh -član UO Udruženja

Ostali članovi društva

Senada Selmanović – sekretar Udruženja
Mirsad Babović-predsjednik NO Udruženja
Midhat Jašić-član NO Udruženja
Azijada Beganlić-član NO Udruženja

Lice ovlašteno za zastupanje Udruženja:
Fuad Pašić iz Tuzle, ulica Albina Herljevića broj 27- predsjednik Udruženja
Predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruženja

Identifikacioni broj društva: 4210189290003

Sparkasse Bank
Transakcijski račun: 1990500031378334