Putem ovog formulara možete postaviti pitanja članovima organizacijeMORBIDNA GOJAZNOST

Morbidno gojazni pacijenti imaju nižu kvalitetu života i oboljevaju od...

DEBLJINA I GERB


Redukcija tjelesne mase, kao dio prve linije terapije, znatno poboljšava...

DIJABETES I DEBLJINA

Posljednjih desetljeća svjedoci smo dramatičnog porasta broja oboljelih...

LIJECENJE DEBLJINE

Liječenje debljine je dugotrajno i zahtijeva multidisciplinarni pristup i uključivanje...

Upravni odbor društva
Fuad Pašić-predsjednik UO Udruženja;
Milenko Bevanda-potpredsjednik UO Udruženja;
Mladen Kostić- potpredsjednik UO Udruženja;
Nermin Salkić- član UO Udruženja;
Selma Jusufović -član UO Udruženja

Ostali članovi društva
Senada Selmanović - sekretar Udruženja
Mirsad Babović-predsjednik NO Udruženja;
Midhat Jašić-član NO Udruženja,
Azijada Beganlić-član NO Udruženja.
Lice ovlašteno za zastupanje Udruženja:
Fuad Pašić iz Tuzle, ulica Albina Herljevića broj 27- predsjednik Udruženja;
Predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruženja
Kontakt informacije
Udruženje „Društvo za debljinu“ u Bosni i Hercegovini
Trnovac bb 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 303 275
Fax: +387 35 303 275
Email: fuad.p@bih.net.ba
Identifikacioni broj društva: 4210189290003
Sparkasse Bank Transakcijski račun: 1990500031378334