Za rezervaciju smještaja kao i ponudu obratite se na e mail: kongresi@pro-optimus.com