Organizator kongresa

  • Udruženje „Društvo za debljinu“ u BiH
  • Asocijacija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Tehnički organizator kongresa

Pro Optimus Tours d.o.o.

Telefon: +387 33 216 293

Fax: +387 33 216 293

Email: kongresi@pro-optimus.com

Web: www.pro-optimus.com