1. Kongres o debljini BiH sa međunarodnim učešćem - prijava učešća.

Identifikacioni broj društva: 4210189290003

Sparkasse Bank
Transakcijski račun: 1990500031378334