Liječenje pretilosti

Liječenje debljine je dugotrajno i zahtijeva multidisciplinarni pristup i uključivanje specijalista različitih struka. Već i smanjenje tjelesne mase od samo 5% do 10% od početne smanjuje rizik obolijevanja od niza bolesti povezanih s debljinom. Cilj stoga nije veliki gubitak tjelesne mase u kratkom vremenskom razdoblju, nego postupno mršavljenje tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Realan cilj kojemu treba težiti je gubitak od 5 do 10% tjelesne mase u roku od 6 mjeseci. Način liječenja debljine mora biti individualno prilagođen na temelju analize stupnja debljine, pridruženih čimbenika rizika, te nutritivnog i općeg zdravstvenog stanja bolesnika.


Operativno liječenje pretilosti

Općenito dobra je ona operacija koja ima nizak mortalitet i malo komplikacija,
koja je učinkovita u pogledu gubitka ekscesne tjelesne mase i komorbiditeta,
koja je reverzibilna i koja se može korigirati,
koja je manje invazivna i koja poboljšava kvalitetu života.

Otvoreni pristup,
laparoskopski pristup,
hirurgija kroz prirođene otvore.

Ono što su savremeni hirurški trendovi je personalizirani pristup pacijentu.
Hirurg mora imati široko medicinsko znanje i adekvatan multidisciplinarni tim da bi mogao dizajnirati najoptimalniji hirurški zahvat. Moraju biti respektirani BMI index pacijenta, raspored visceralnog masnog tkiva, psihološki profil pacijenta, komorbiditet ASA skor, dob pacijenta, intraoperacijski nalaz, hirurški volumen operatora, volumen ustanove i mnogobrojni drugi faktori.

Najčešći barijatrijski operacijski zahvati
Lap. Banding
Slive resection
Gastric Bay pas
Mini gastric bay-pas
Bilio-pankreatična diverzija